U toku je provera kvaliteta usluga iz sistema daljinskog grejanja

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ od 28. oktobra 2012. godine sprovodi opsežne provere kvaliteta usluga u stambenim i poslovnim objektima priključenim na sistem daljinskog grejanja. Ciljevi provere kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima jesu; utvrđivanje i otklanjanje eventualnih nedostataka i ujednačavanje u zagrevanju prostorija korisnika na propisanu temperaturu od 20 (+/-1) stepeni Celzijusa nezavisno od toga u kom delu grada se nalaze poslovni i stambeni objekti. Ova provera će biti sprovođena kontinuirano, odnosno sve dok traje grejna sezona, u pojedinim slučajevima čak i nezavisno od toga da li je korisnik prijavio reklamaciju koja se odnosi na kvalitet grejanja.

Tako je prema dosadašnjim rezultatima provere kvaliteta usluga, koje su vršene u više od 400 stanova (oko 1.600 prostorija koje se zagrevaju) raspoređenim u svim delovima grada Beograda, ustanovljeno da modernizovane, odnosno automatizovane predajne stanice gotovo stopostotno omogućavaju propisano zagrevanje na temperaturu od 20 (+/-1) stepeni Celzijusa. To znači da su u samo desetak prostorija stanova (od oko 1.600), izmerene temperature baždarenim meračima u zagrevanim prostorijama bile ispod propisane za u proseku jedan do jedan i po stepen Celzijusa. Stručne ekipe preduzeća otklanjaju poremećaje u snabdevanju toplotnom energijom u prostorijama stanova tih korisnika.

Naglašavamo, pojedini korisnici, iako prijave slab kvalitet grejanja, ne dozvoljavaju merenje temperatura u zagrevanim prostorijama ili nisu u stanu, čime onemogućavaju proveru kvaliteta grejanja i time ostvarivanje svojih prava (otklanjanje eventualnog poremećaja u definisanom roku od 48 časova ili bonifikaciju za vreme trajanja poremećaja). Zato apelujemo na sve korisnike koji prijavljuju primedbe na slabiji kvalitet grejanja da omoguće terenskim ekipama preduzeća merenje temperatura u zagrevanim prostorijama, jer jedino zapisnički konstatovanom proverom mogu ostvariti svoja prava.

Beograd,
07. novembar 2012.