Sistem daljinskog grejanja Beograda funkcioniše stabilno

Sistem daljinskog grejanja u Beogradu funkcioniše stabilno. Svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“, toplane i kotlarnice, su u funkciji, a na toplovodnoj mreži nema većih poremećaja, što je preduslov da se korisnici uredno snabdevaju toplotnom energijom. Kao što su i više puta naglašavale „Beogradske elektrane“, za potpunu stabilizaciju sistema daljinskog grejanja u Beogradu bilo je potrebno nekoliko dana neprekidnog rada, što su u prethodnom periodu, s početka grejne sezone, onemogućavali izuzetno topli dani. Tako od subote, 27. oktobra 2012., nema većih poremećaja. Ipak, s obzirom na dužinu toplovodne mreže (1.200 kilometara ispod ulica Beograda) i njenu prosečnu starost od tridesetak godina, u narednom periodu su mogući određeni kvarovi koje će stručne ekipe preduzeća otklanjati u najkraćem mogućem roku.

Iako Dispečerski centar i Beokom servis (2093-011 kvalitet grejanja; 2093-100 curenje vode iz instalacija, kao i 0800 110-011 i 30-90-007) primaju sve vrste reklamacija korisnika, njihov broj je propolovljen u odnosu na prve dane celodnevnog rada sistema. To znači da je oko 0,2 odsto korisnika od 300.000, uputilo neku vrstu reklamacije.

Ističemo, za pojedine primedbe da su radijatori mlaki nije relevantna njihova temperatura, već temperatura vazduha u zagrevanoj prostoriji koja mora biti 20 stepeni Celzijusa (+/- 1 stepen). Dakle, u zavisnosti od spoljnih temperatura vazduha, svakodnevno se, više puta u toku grejnog dana, određuju odlazne temperature radnog fluida (hemijski i termički obrađena voda) iz proizvodnih pogona ka toplotnim predajnim stanicama. To znači da su odlazne temperature više ukoliko je spoljna temperatura niža i obratno. Takođe, savremeni automatski uređaji u zavisnosti od spoljne temperature vazduha koja je u samom okruženju objekta (koji se greje), određuju koliku će količinu toplotne energije preuzeti toplotna predajna stanica. Ovakav način rada sistema, u najvećoj meri, obezbeđuje propisane temperature vazduha u zagrevanim prostorijama i racionalno korišćenje energije i energenata.

Beograd,
29. oktobar 2012.