„Београдске електране“ домаћин учесницима европског енергетског пројекта BECA

„Београдске електране“ домаћин учесницима европског енергетског пројекта BECA

Учесници пројекта који суфинансира Европска комисија за смањење емисије штетних гасова на име значајне редукције потрошње енергије у условима градског становања – BECA (БЕЦА) посетили су данас, 07. септембра 2012. године, топлану „Нови Београд“. Домаћин данашњег скупа, генерални директор Зоран Предић, приказао је експертима овог пројекта, који су дошли из осам европских земаља,  модернизована и новоизграђена постројења у топлани „Нови Београд“, као и систем њиховог функционисања према енергетски ефикасним принципима.

Пројекат се у Београду реализује на Карабурми, у згради са 44 стамбене јединице и заједничком индивуалном котларницом. Поред реконструкције котларнице, уграђени су централни мерачи топлоте (калориметари), као гориво се уместо угља користи биомаса (брикети), а инсталиране су и циркулационе пумпе нове генерације са променљивим бројем обртаја. У становима грађана су уграђени термостатски вентили и постављени делитељи топлоте на свако грејно тело. Све то ће омогућити станарима да у релативно кратком временском периоду дођу до инфомације о потрошњи, а тиме и до сопствених трошкова. Инфомације о потрошњи топлотне енергије станарима ће бити доступне на сајту посебно развијеном у складу са захтевима пројекта, а који ће моћи да се користи и за потребе осталих становника Србије.

BECA је трогодишњи пројекат са циљем да помогне Европи да задовољи стандарде емисије штетних гасова кроз значајно смањење потрошње енергије у условима градског становања. BECA ће развити, испоручити и водити напредне сервисе на бази информационих технологија: Сервисе који за циљ имају подизање свести код грађана и сервисе управљања ресурсима.

*          *          *
Више инфомација о пројекту BECA може се пронаћи на порталу пројекта: за Београд – http://www.beca.rs/ и за остале градове http://www.beca-project.eu