„Beogradske elektrane“ domaćin učesnicima evropskog energetskog projekta BECA

„Beogradske elektrane“ domaćin učesnicima evropskog energetskog projekta BECA

Učesnici projekta koji sufinansira Evropska komisija za smanjenje emisije štetnih gasova na ime značajne redukcije potrošnje energije u uslovima gradskog stanovanja – BECA (BECA) posetili su danas, 07. septembra 2012. godine, toplanu „Novi Beograd“. Domaćin današnjeg skupa, generalni direktor Zoran Predić, prikazao je ekspertima ovog projekta, koji su došli iz osam evropskih zemalja,  modernizovana i novoizgrađena postrojenja u toplani „Novi Beograd“, kao i sistem njihovog funkcionisanja prema energetski efikasnim principima.

Projekat se u Beogradu realizuje na Karaburmi, u zgradi sa 44 stambene jedinice i zajedničkom indivualnom kotlarnicom. Pored rekonstrukcije kotlarnice, ugrađeni su centralni merači toplote (kalorimetari), kao gorivo se umesto uglja koristi biomasa (briketi), a instalirane su i cirkulacione pumpe nove generacije sa promenljivim brojem obrtaja. U stanovima građana su ugrađeni termostatski ventili i postavljeni delitelji toplote na svako grejno telo. Sve to će omogućiti stanarima da u relativno kratkom vremenskom periodu dođu do infomacije o potrošnji, a time i do sopstvenih troškova. Infomacije o potrošnji toplotne energije stanarima će biti dostupne na sajtu posebno razvijenom u skladu sa zahtevima projekta, a koji će moći da se koristi i za potrebe ostalih stanovnika Srbije.

BECA je trogodišnji projekat sa ciljem da pomogne Evropi da zadovolji standarde emisije štetnih gasova kroz značajno smanjenje potrošnje energije u uslovima gradskog stanovanja. BECA će razviti, isporučiti i voditi napredne servise na bazi informacionih tehnologija: Servise koji za cilj imaju podizanje svesti kod građana i servise upravljanja resursima.

*          *          *
Više infomacija o projektu BECA može se pronaći na portalu projekta: za Beograd – http://www.beca.rs/ i za ostale gradove http://www.beca-project.eu