Пројекат уштеде енергије и воде у јавним зградама „Smartspaces”

Пројекат уштеде енергије и воде у јавним зградама „Smartspaces”

Пројекат „Smartspaces” има велики значај за град Београд, јер предвиђа пројектовање софтверских алата помоћу којих бисмо могли да уштедимо 15 до 20 одсто енергије у јавним зградама, рекао је градски архитекта Дејан Васовић на састанку свих партнера на овом европском пројекту који је почео у уторак, 04. септембра 2012., у хотелу „Балкан”.
Пројекат започет у јануару траjaће до краја 2014. године, на 11 пилот локација у 11 градова осам земаља, а реализоваће га 26 институција и предузећа. Град Београд на овом пројекту ради са Машинским факултетом у Београду, ЈКП „Београдске електране” и компанијом „Белит”, а састанак је отворио градски архитекта Дејан Васовић, који од почетка учествује у пројекту.

– Начин на који се понашамо у зградама може двоструко да повећа или смањи утрошак енергије, а софтверски алати који се развијају у оквиру овог програма управо треба да нам помогну да прибавимо што више података о томе где непотребно губимо енергију. Ови програмски алати биће испитани у зградама Градске управе у 27. марта и Краљице Марије, а сва сазнања која добијемо искористићемо за развој софтвера за друге привредне субјекте, као и за саме грађане – рекао је Васовић.
Према његовим речима, чињеница да у пројекту учествују научно-истраживачки тимови из Велике Британије, Француске, Италије, Шпаније, Немачке, Турске и Србије показује да су наши научници у рангу водећих научника света, те је извесно да ће и у области енергетске ефикасности код нас бити постигнути значајни резултати.
– Када будемо променили свест људи који бораве у јавним зградама, можемо да предузмемо следећи корак, а то је реконструкција самих објеката како бисмо уштедели енергију. Тек на крају ћемо, по препоруци Европске уније, применити обновљиве изворе енергије – истакао је Васовић.

Радмило Савић, извршни директор ЈКП „Београдске електране” истакао је да предузеће подржава сваки пројекат који доводи до уштеде енергије, па су у стамбеној згради у Маљенској 3 на Карабурми, у оквиру пилот пројекта, већ уграђени термостатски вентили са којих ће се током наредне грејне сезоне дневно очитавати подаци о потрошњи енергије, како би корисници били едуковани и упознати са свим оним што је актуелно у области уштеде енергије.

Руководилац београдског пројекта Ђорђе Лазић најавио је скоро тестирање првог прототипа софтвера и упознавање корисника са резултатима тестирања, како би се повећала њихова свест о томе како троше енергију и како би могли на то да утичу.
Координатор читавог пројекта Вернер Корте нагласио је да ће корисници софтвера бити запослени у јавним зградама и пратити потрошњу енергије.

Челници држава и влада Европске уније поставили су серију захтевних климатских и енергетских циљева, који треба да се постигну до 2020. године. Ту спадају смањење емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште, добијање енергије из обновљивих извора и побољшање енергетске ефикасности. Зграде представљају огроман, углавном неискоришћен потенцијал за штедњу енергије у годинама које долазе, а због ниске стопе реновирања зграда и спорог усвајања нових технологија у овој области, неопходно је брзо реаговање. Сервис „Smartspaces” омогућиће јавним управама у Европи да знатно побољшају своје управљање енергијом у зградама у којима раде.

Пројекат суфинансира Европска комисија, а очекују се значајни резултати који се на једноставан начин могу применити на већину јавних зграда широм Европе.

Више инфомација о пројекту SMARTSPACES (детаљно о пилот локацијама, учесници пројекта, новости и досадашњи билетни) може се пронаћи на порталу пројекта: за Београд – http://www.smartspaces.rs/ и за остале градове http://www.smartspaces.eu/home/ .