Projekat uštede energije i vode u javnim zgradama „Smartspaces”

Projekat uštede energije i vode u javnim zgradama „Smartspaces”

Projekat „Smartspaces” ima veliki značaj za grad Beograd, jer predviđa projektovanje softverskih alata pomoću kojih bismo mogli da uštedimo 15 do 20 odsto energije u javnim zgradama, rekao je gradski arhitekta Dejan Vasović na sastanku svih partnera na ovom evropskom projektu koji je počeo u utorak, 04. septembra 2012., u hotelu „Balkan”.
Projekat započet u januaru trajaće do kraja 2014. godine, na 11 pilot lokacija u 11 gradova osam zemalja, a realizovaće ga 26 institucija i preduzeća. Grad Beograd na ovom projektu radi sa Mašinskim fakultetom u Beogradu, JKP „Beogradske elektrane” i kompanijom „Belit”, a sastanak je otvorio gradski arhitekta Dejan Vasović, koji od početka učestvuje u projektu.

– Način na koji se ponašamo u zgradama može dvostruko da poveća ili smanji utrošak energije, a softverski alati koji se razvijaju u okviru ovog programa upravo treba da nam pomognu da pribavimo što više podataka o tome gde nepotrebno gubimo energiju. Ovi programski alati biće ispitani u zgradama Gradske uprave u 27. marta i Kraljice Marije, a sva saznanja koja dobijemo iskoristićemo za razvoj softvera za druge privredne subjekte, kao i za same građane – rekao je Vasović.
Prema njegovim rečima, činjenica da u projektu učestvuju naučno-istraživački timovi iz Velike Britanije, Francuske, Italije, Španije, Nemačke, Turske i Srbije pokazuje da su naši naučnici u rangu vodećih naučnika sveta, te je izvesno da će i u oblasti energetske efikasnosti kod nas biti postignuti značajni rezultati.
– Kada budemo promenili svest ljudi koji borave u javnim zgradama, možemo da preduzmemo sledeći korak, a to je rekonstrukcija samih objekata kako bismo uštedeli energiju. Tek na kraju ćemo, po preporuci Evropske unije, primeniti obnovljive izvore energije – istakao je Vasović.

Radmilo Savić, izvršni direktor JKP „Beogradske elektrane” istakao je da preduzeće podržava svaki projekat koji dovodi do uštede energije, pa su u stambenoj zgradi u Maljenskoj 3 na Karaburmi, u okviru pilot projekta, već ugrađeni termostatski ventili sa kojih će se tokom naredne grejne sezone dnevno očitavati podaci o potrošnji energije, kako bi korisnici bili edukovani i upoznati sa svim onim što je aktuelno u oblasti uštede energije.

Rukovodilac beogradskog projekta Đorđe Lazić najavio je skoro testiranje prvog prototipa softvera i upoznavanje korisnika sa rezultatima testiranja, kako bi se povećala njihova svest o tome kako troše energiju i kako bi mogli na to da utiču.
Koordinator čitavog projekta Verner Korte naglasio je da će korisnici softvera biti zaposleni u javnim zgradama i pratiti potrošnju energije.

Čelnici država i vlada Evropske unije postavili su seriju zahtevnih klimatskih i energetskih ciljeva, koji treba da se postignu do 2020. godine. Tu spadaju smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, dobijanje energije iz obnovljivih izvora i poboljšanje energetske efikasnosti. Zgrade predstavljaju ogroman, uglavnom neiskorišćen potencijal za štednju energije u godinama koje dolaze, a zbog niske stope renoviranja zgrada i sporog usvajanja novih tehnologija u ovoj oblasti, neophodno je brzo reagovanje. Servis „Smartspaces” omogućiće javnim upravama u Evropi da znatno poboljšaju svoje upravljanje energijom u zgradama u kojima rade.

Projekat sufinansira Evropska komisija, a očekuju se značajni rezultati koji se na jednostavan način mogu primeniti na većinu javnih zgrada širom Evrope.

Više infomacija o projektu SMARTSPACES (detaljno o pilot lokacijama, učesnici projekta, novosti i dosadašnji biletni) može se pronaći na portalu projekta: za Beograd – http://www.smartspaces.rs/ i za ostale gradove http://www.smartspaces.eu/home/ .