У топлани „Дунав“ пуштен у рад најсавременији систем за континуални мониторинг емисије загађујућих материја у ваздух

У топлани „Дунав“ пуштен у рад најсавременији систем за континуални мониторинг емисије загађујућих материја у ваздух

Председник Скупштине града Београда Александар Антић, члан градског већа Горан Алексић и Горан Триван, градски секретар за екологију, присуствовали су 26. априла 2012. године пуштању у рад система за Континуални мониторинг емисије загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (котлова) у топлани „Дунав“.
Зоран Предић, генерални директор ЈКП „Београдске електране“, објаснио је да је увођењем овог најсавременијег система обезбеђен константан увид у емисију штетних гасова који настају као продукт сагоревања енергената (гаса и мазута) у топлани „Дунав“.
-    Оваква врста надзора има еколошки и енергетски значај. Такође, грађани који живе и раде у околини овог производног постројења добијају могућност увида у сва загађења која настају сагоревањем енергената. Поред тога, надлежне институције добијаће потпуније и благовременије извештаје о емисији загађујућих материја, истакао је Предић.


Александар Антић, председник Скупштине града Београда, напоменуо је да је димњак у топлани „Дунав“ први на који је поствљена опрема за праћење емисије штетних гасова у ваздух, а планирано је да систем мониторинга буде уведен на још 10 топлана „Београдских електрана“. Он је рекао да је вредност овог пројекта 30 милиона динара, што значи да ће комплетна инвестиција коштати око три милиона евра.
-    Град поклања велику пажњу заштити животне средине и улаже максималан напор да Београђани имају чист ваздух и квалитетну воду за пиће. Већ смо издвојили средства да се током лета у осам београдских школа искључе котларнице и оне прикључе на систем даљинског грејања, са чим ћемо наставити и у наредном периоду. Град ће први смањити емисију штетних материја, а онда ће инстистирати да и привреда у Београду прихвати ова правила, која су и логична и добра за будућност – истакао је Антић.

Иначе, Јавно комунално предузеће „Београдске електране“, поред пројеката модернизације и реконструкције производних и дистрибутивних посторојења, посвећене су и реализацији пројеката заштите и очувања животне средине престонице. Велики допринос смањењу загађења и побољшању квалитета ваздуха у Београду предузеће је дало кроз Програм гашења котларница (угашено око 1.050 котларница) и прикључењу објеката на систем даљинског грејања.
Пројекат увођења Континуалног мониторинга емисије загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (котлова) у топлани „Дунав“ само је наставак улагања у заштиту животне средине. Овај систем омогућава праћење ослобађања сумпорних и азотних оксида, угљен моноксида, угљен – диоксида, прашкастих материја, хлороводоника и флуороводоника у излазним гасовима.
Предности увођења овог најсавременијег система за праћење емисије загађујућих материја:
•    увид у тачну количину емисије загађујучих материја која се испушта кроз димњак на дневном, месечном и годишњем нивоу;
•    праћење процеса сагоревања што ће резултирати оптимизацијом вођења процеса и повећањем ефикасности сагоревања, а самим тим и смањењем специфичне потрошње горива и емисије загађујућих материја у ваздух;
•    утврђивање адекватнијег акционог плана за смањење емисија у односу на примењене најбоље доступне технике;
•    могућност прорачуна емисија еквивалетног угљен диоксида за потребе ЕУ Директиве о систему трговине емисијама;
•    тачно плаћање надокнаде за загађење Фонду за заштиту животне средине (а не као до сада на основу процене).
План „Београдских електрана“ је да до краја 2013. године овакав најсавременији систем праћења емисије загађујућих материја буде уведен  на још 10 топлотних извора капацитета већег од 100 мегавата.

Приликом обиласка Центра за испитивање, квалитет и екологију „Београдских електрана“, присутни су посетили и Контролну организацију за оверавање мерила топлотне енергије. Зоран Предић је објаснио да је ова лабораторија најсавременија и једина у Србији у којој се баждаре и сервисирају калориметри.
-    Прошле године у реновирање овог простора уложено је око милион евра, а очекује се да ће се ова инвестиција исплатити у наредних неколико година. Све топлане у Србији користе наше услуге, истакао је Предић и додао да је уградња баждарених мерила топлотне енергије један од предуслова за прелазак на наплату грејања по утрошку.


Предић је наговестио да су „Београдске електране“ технички спремне за прелазак на нови систем наплате што значи да је од око 7.500 топлотних подстаница колико их и има у систему предузећа, више од 7.000 модернизовано. То значи да већина корисника посредством скупштина станара, ангажујући овлашћене фирме које морају да склопе уговор са „Београдским електранама“, може на грејним телима да угради делитеље топлоте и термостатске вентиле како би се измерила стварна потрошња у њиховим становима и прешло на унапређени начин наплате.

Београд,
26. април 2012.