U toplani „Dunav“ pušten u rad najsavremeniji sistem za kontinualni monitoring emisije zagađujućih materija u vazduh

U toplani „Dunav“ pušten u rad najsavremeniji sistem za kontinualni monitoring emisije zagađujućih materija u vazduh

Predsednik Skupštine grada Beograda Aleksandar Antić, član gradskog veća Goran Aleksić i Goran Trivan, gradski sekretar za ekologiju, prisustvovali su 26. aprila 2012. godine puštanju u rad sistema za Kontinualni monitoring emisije zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (kotlova) u toplani „Dunav“.
Zoran Predić, generalni direktor JKP „Beogradske elektrane“, objasnio je da je uvođenjem ovog najsavremenijeg sistema obezbeđen konstantan uvid u emisiju štetnih gasova koji nastaju kao produkt sagorevanja energenata (gasa i mazuta) u toplani „Dunav“.
-    Ovakva vrsta nadzora ima ekološki i energetski značaj. Takođe, građani koji žive i rade u okolini ovog proizvodnog postrojenja dobijaju mogućnost uvida u sva zagađenja koja nastaju sagorevanjem energenata. Pored toga, nadležne institucije dobijaće potpunije i blagovremenije izveštaje o emisiji zagađujućih materija, istakao je Predić.


Aleksandar Antić, predsednik Skupštine grada Beograda, napomenuo je da je dimnjak u toplani „Dunav“ prvi na koji je postvljena oprema za praćenje emisije štetnih gasova u vazduh, a planirano je da sistem monitoringa bude uveden na još 10 toplana „Beogradskih elektrana“. On je rekao da je vrednost ovog projekta 30 miliona dinara, što znači da će kompletna investicija koštati oko tri miliona evra.
-    Grad poklanja veliku pažnju zaštiti životne sredine i ulaže maksimalan napor da Beograđani imaju čist vazduh i kvalitetnu vodu za piće. Već smo izdvojili sredstva da se tokom leta u osam beogradskih škola isključe kotlarnice i one priključe na sistem daljinskog grejanja, sa čim ćemo nastaviti i u narednom periodu. Grad će prvi smanjiti emisiju štetnih materija, a onda će instistirati da i privreda u Beogradu prihvati ova pravila, koja su i logična i dobra za budućnost – istakao je Antić.

Inače, Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“, pored projekata modernizacije i rekonstrukcije proizvodnih i distributivnih postorojenja, posvećene su i realizaciji projekata zaštite i očuvanja životne sredine prestonice. Veliki doprinos smanjenju zagađenja i poboljšanju kvaliteta vazduha u Beogradu preduzeće je dalo kroz Program gašenja kotlarnica (ugašeno oko 1.050 kotlarnica) i priključenju objekata na sistem daljinskog grejanja.
Projekat uvođenja Kontinualnog monitoringa emisije zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (kotlova) u toplani „Dunav“ samo je nastavak ulaganja u zaštitu životne sredine. Ovaj sistem omogućava praćenje oslobađanja sumpornih i azotnih oksida, ugljen monoksida, ugljen – dioksida, praškastih materija, hlorovodonika i fluorovodonika u izlaznim gasovima.
Prednosti uvođenja ovog najsavremenijeg sistema za praćenje emisije zagađujućih materija:
•    uvid u tačnu količinu emisije zagađujučih materija koja se ispušta kroz dimnjak na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou;
•    praćenje procesa sagorevanja što će rezultirati optimizacijom vođenja procesa i povećanjem efikasnosti sagorevanja, a samim tim i smanjenjem specifične potrošnje goriva i emisije zagađujućih materija u vazduh;
•    utvrđivanje adekvatnijeg akcionog plana za smanjenje emisija u odnosu na primenjene najbolje dostupne tehnike;
•    mogućnost proračuna emisija ekvivaletnog ugljen dioksida za potrebe EU Direktive o sistemu trgovine emisijama;
•    tačno plaćanje nadoknade za zagađenje Fondu za zaštitu životne sredine (a ne kao do sada na osnovu procene).
Plan „Beogradskih elektrana“ je da do kraja 2013. godine ovakav najsavremeniji sistem praćenja emisije zagađujućih materija bude uveden  na još 10 toplotnih izvora kapaciteta većeg od 100 megavata.

Prilikom obilaska Centra za ispitivanje, kvalitet i ekologiju „Beogradskih elektrana“, prisutni su posetili i Kontrolnu organizaciju za overavanje merila toplotne energije. Zoran Predić je objasnio da je ova laboratorija najsavremenija i jedina u Srbiji u kojoj se baždare i servisiraju kalorimetri.
-    Prošle godine u renoviranje ovog prostora uloženo je oko milion evra, a očekuje se da će se ova investicija isplatiti u narednih nekoliko godina. Sve toplane u Srbiji koriste naše usluge, istakao je Predić i dodao da je ugradnja baždarenih merila toplotne energije jedan od preduslova za prelazak na naplatu grejanja po utrošku.


Predić je nagovestio da su „Beogradske elektrane“ tehnički spremne za prelazak na novi sistem naplate što znači da je od oko 7.500 toplotnih podstanica koliko ih i ima u sistemu preduzeća, više od 7.000 modernizovano. To znači da većina korisnika posredstvom skupština stanara, angažujući ovlašćene firme koje moraju da sklope ugovor sa „Beogradskim elektranama“, može na grejnim telima da ugradi delitelje toplote i termostatske ventile kako bi se izmerila stvarna potrošnja u njihovim stanovima i prešlo na unapređeni način naplate.

Beograd,
26. april 2012.