Више од 1.600 километара цеви испод улица Београда

Више од 1.600 километара цеви испод улица Београда

Топловодна мрежа „Београдских електрана“ је систем цевних водова и мерно регулационих уређаја који повезују производни извор и крајњег корисника. Са 14 великих топлотних извора – топлана, представљамо  највећег појединачног произвођача, преносника и снабдевача топлотном енергијом на Балкану.

Испод улица Београда простире се топловодна мрежа дужине од чак око 800 километара, односно 1.600 километара топловода, у оба правца, коју сваке године проширујемо за више десетина километара.  Постојимо и развијамо се због милион грађана Београда који користе нашe услугe и исто толико оних који је очекују.

Пренос и снабдевање подразумевају испоруку топлотне енергије објектима, у којима се мери количина испоручене енергије преко мерних уређаја, постављених у топлотним предајним станицама. Топловодна мрежа се дели на:

•    преносна мрежа – део система даљинског грејања који повезује производни извор и предајне станице. Преносна мрежа обухвата магистралну мрежу топловода и краке топловода (примарна мрежа).
•   секундарна мрежа – чине је предајне станице (јасно дефинисан део) и секундарна мрежа за снабдевање топлотном енергијом корисника у објектима. Топлотне предајне станице (ТПС) – обезбеђују испоруку топлотне енергије у унутрашње инсталације и грејна тела корисника. Састоје се из прикључне (примарне) и кућне (секундарне) подстанице.

Изградња магистралних топловода

Да бисмо омогућили, да што више објеката буде прикључено на систем даљинског грејања, али и повећали поузданост у снабдевању топлотном енергијом постојећим корисницима, константно ширимо и реконструишемо топловодну мрежу која је тренутно дуга око 1.600 километара,  (потисни и повратни вод).

На основу дужине топловодне мреже, али и других битних параметара, „Београдске електране“ представљају највећи систем за производњу и дистрибуцију топлотне енергије на Балкану.