Aleksandar Antić: „Beogradske elektrane” ulažu maksimalne napore da stanovi budu topli

Aleksandar Antić: „Beogradske elektrane” ulažu maksimalne napore da stanovi budu topli

Predsednik Skupštine grada Beograda Aleksandar Antić i član gradskog veća Goran Aleksić obišli su 9. februara 2012. godine proizvodna postrojenja toplane Novi Beograd. Tom prilikom istaknut je značaj „Beogradskih elektrana” za celokupni elektro-energetski sistem i zaključeno je da preduzeće u vanrednoj situaciji na izrazito niskim temperaturama veoma dobro funkcioniše.

Vladan Pavlović, pomoćnik generalnog direktora za tehničke poslove „Beogradskih elektrana”, istakao je da su svi toplotni izvori u funkciji i da na distributivnoj mreži nema većih kvarova. Prema njegovim rečima, broj reklamacija je, s obzirom na veoma niske temperature vazduha, prilično mali i iznosi oko 350 dnevno.

- Jutros je zabeležena rekordna potrošnja energenata koja iznosi oko 155 hiljada kubnih metara gasa na sat. Takođe, zabeležene su i najniže temperature vazduha u poslednjih 20 godina izmerene na našim toplotnim izvorima koje su iznosile od -15 do -26 stepeni Celzijusa – naglasio je Pavlović.

Aleksandar Antić je istakao da je očuvanje elektro-energetskog sistema jedan od najvećih prioriteta u ovoj kriznoj situaciji, kao i da je uloga „Beogradskih elektrana”, s obzirom na alarmantno povećanje potrošnje električne energije, presudna za obezbeđenje sigurnosti energetskog sistema.

- „Beogradske elektrane” postižu rekordnu potrošnju energenata i ulažu maksimalne napore da  obezbede propisane temperature u stanovima kako korisnici ne bi dodatno trošili električnu energiju za dogrevanje stanova i na taj način ugrozili elektro-energetski sistem – rekao je Antić.

On je zaključio da je preduzeće na vreme obezbedilo energente, kvalitetno izvelo remontne radove, kao i da se pokazalo da je proširenje proizvodnih postrojenja, pre svega izgradnja kotlova u toplanama Voždovac i Novi Beograd, ispravna politika.

Zoran Predić, generalni direktor „Beogradskih elektrana” objasnio je da je u prvih mesec i po dana 2012. godine potrošeno oko 100 miliona kubnih metara gasa i oko 12 hiljada tona mazuta. Prema njegovim rečima, preduzeće ima dovoljne rezerve energenata i ugovorena isporuka prirodnog gasa se odvija redovno, tako da, ukoliko ne dođe do kvarova u drugim energetskim sistemima, korisnicima će biti obezbeđeno uredno snabdevanje toplotnom enetrgijom.

- Apelujemo na potrošače da štede električnu energiju jer je ona ključna za rad naših potrošača, a prekid u radu „Beogradskih elektrana” prouzrokovao bi pad celokupnog elektro-energetskog sistema – naglasio je Predić.

On je zaključio da će preduzeće uložiti maksimalne napore da stanovi Beograđana i u uslovima ekstremno niskih spoljašnjih temperatura ostanu topli.