Топлотна енергија – основни подаци

Топлотна енергија – основни подаци

Производни извор је систем постројења који претвара примарну енергију горива у топлотну енергију. Производња топлотне енергије обавља се из 14 топлана и 22 котларнице, док из три („Галеника“, „Енергетика и одржавање“ и „Топчидер“) „Београдске електране“ купују енергију.

Укупан производни капацитет „Београдских електрана“ је 2.917,4 MW, односно 2.819 MW+34 MW добијених изградњом економајзера у топланама „Нови Београд“, „Коњарник“, „Вождовац“, „Церак“ и „Дунав“.

За производњу топлотне енергије користи се претежно природни гас (око 96%). Гашењем индивидуалних и блоковских котларница значајно је смањена потрошња осталих врста енергената, превасходно мазута и угља, док се из године у годину повећава потрошња еколошких прихватљивијих енергената природног гаса, компримованог гаса, екстра лаког гасног уља и биомасе (пелет и брикет)

Просечна годишња производња топлотне енергије износи око 3.500.700 MWh.