Toplotna energija – osnovni podaci

Toplotna energija – osnovni podaci

Proizvodni izvor je sistem postrojenja koji pretvara primarnu energiju goriva u toplotnu energiju. Proizvodnja toplotne energije obavlja se iz 14 toplana i 22 kotlarnice, dok iz tri („Galenika“, „Energetika i održavanje“ i „Topčider“) „Beogradske elektrane“ kupuju energiju.

Ukupan proizvodni kapacitet „Beogradskih elektrana“ je 2.917,4 MW, odnosno 2.819 MW+34 MW dobijenih izgradnjom ekonomajzera u toplanama „Novi Beograd“, „Konjarnik“, „Voždovac“, „Cerak“ i „Dunav“.

Za proizvodnju toplotne energije koristi se: mazut (teški derivat nafte) i ugalj. Smanjenjem emisija i imisije  produkata sagorevanja pre svega zagađujućih materija (sumpor-dioksida, azotnih oksida, praškastih materija, čađi, i taložnih materija) poboljšavamo kvalitet vazduha ne samo u okolini naših toplotnih izvora (toplana), već i u gradu Beogradu i šire. Praćenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, pre svega ugljen dioksida, je dugo jedan od parametara uspešnosti rada naših energetskih postrojenja.

Prosečna godišnja proizvodnja toplotne energije iznosi oko 3.500.700 MWh.