Квар на трансформатору – надлежност „Електродистрибуције“

Београд, 30 .јун 2022. године – Данас око 15 часова, дошло је до испада енергетског трансформатора Т3 које се налази у кругу топлане „Нови Београд“. Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ је пре неколико година потписало уговор са „Електродистрибуцијом“ и постројење им је предато на одржавање. Према уговору о изнајмљивању ЈКП „Београдске електране“ нису у обавези да одржавају ово енергетско постројење.

Надлежни из „Београдских електрана“ су данас у 12:30 сати обавестили Диспечерски центар „Електродистрибуције“ да долази до прегревања трафоа, како би предузели неопходне мере.