Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије

Поштовани корисници,

Обавештавамо Вас да је на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије бр. I-10826/2, коју је донео Надзорни одбор ЈКП “Београдске електрaне“ дана 01.10.2021. године, дата сагласност Оснивача и да je иста објављена у Службеном листу града Београда бр. 98/21 од 29.10.2021. године.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије у примени је од 01.11.2021 године.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о цени топлотне енергије (Сл. лист Града Београда 98/21 од 29. октобра 2021.)