Стабилан рад система даљинског грејања

Сви топлотни извори „Београдских електрана“ (14 топлана и 22 котларнице) испоручују топлотну енергију потрошачима.

Системских поремећаја у производном сектору нема. Такође, нема системских поремећаја на дистрибутивној мрежи.

Појединачне кварове на инсталацијама у зградама, становима и деловима станова (недостатак грејања, негрејање појединих грејних тела, цурење воде из инсталација и сл.) теренске екипе предузећа отклањају према пријавама потрошача Диспечерском центру – Служби за пријем рекламација (011/2093-011 пријаве за негрејање или слаб квалитет грејања и 011/2093-100 цурење воде из инсталација).