Stabilan rad sistema daljinskog grejanja

Svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ (14 toplana i 22 kotlarnice) isporučuju toplotnu energiju potrošačima.

Sistemskih poremećaja u proizvodnom sektoru nema. Takođe, nema sistemskih poremećaja na distributivnoj mreži.

Pojedinačne kvarove na instalacijama u zgradama, stanovima i delovima stanova (nedostatak grejanja, negrejanje pojedinih grejnih tela, curenje vode iz instalacija i sl.) terenske ekipe preduzeća otklanjaju prema prijavama potrošača Dispečerskom centru – Službi za prijem reklamacija (011/2093-011 prijave za negrejanje ili slab kvalitet grejanja i 011/2093-100 curenje vode iz instalacija).