Велики допринос „Београдских електрана“ у борби за чистији ваздух и смањење загађења у главном граду

Београд, 19. октобар 2021. – Последњих година сведоци смо све већег загађења ваздуха у Београду. Велики број возила у саобраћају, а посебно кућна ложишта негативно утичу на квалитет ваздуха, посебно у зимским месецима. Међутим, борба за побољшање животне средине у главном граду када су у питању „Београдске електране“ траје већ деценијама. Заједно са оснивачем, Скупштином града, покренут је Програм гашења котларница и до сада је угашено више од 1.300 котларница које су као погонско гориво користиле угаљ или мазут који сагоревањем емитују значајне количине штетних материја. Такође, ти топлотни извори су и енергетски неефикасни. Према проценама, ефекат гашења котларница резултирао је смањењем емисије CO2 за чак око 500.000 тона годишње.

Овај огроман успех не би могао да буде постигнут да упоредо са гашењем котларница предузеће није градило топлотне изворе (топлане) које у производњи користе природни гас – еколошки прихватљив енергент. Захваљујући великим улагањима у систем даљинског грејања, удео потрошње природног гаса је у протеклих десетак година повећан са 81 одсто на чак 96 одсто, чиме је дат велики допринос у смањењу загађења ваздуха у Београду.

У борби за заштиту животне средине „Београдске електране“ улажу и у остале пројекте које смањују загађење у главном граду. У топланама „Дунав“, „Коњарник“ и „Вождовац“ уграђен је систем за рециркулацију димних гасова којим је омогућено да ниво емисије азотних окисида (NOx) буде испод граничних вредности. Наиме, приликом рада, продукти сагоревања енергената не испуштају се у атмосферу него се враћају у котлове. У наредном периоду и топлана „Церак“ ће имати овај систем, а исти принцип ће бити примењен у свим осталим топланама чији топлотни извори имају снагу већу од 50 мегавата.

У току ове грејне сезоне биће угашене и котларнице у Булевару војводе Мишића од 37 до 39 и Булевару војводе Мишића 39а. Корисници из овог дела града ће се убудуће грејати преко топловодне мреже система „Београдских електрана“.

Када је у питању котларница у Љутице Богдана 2, изграђен је топловод до уласка у постројење и у плану је да овај топлотни извор буде угашен у току следеће године.

У наредној грејној сезони биће урађена реконструкција котларнице у Вртларској улици која ће убудуће као енергент користити лако лож уље. Изграђена је нова топловодна мрежа, тако да ће се део потрошача снабдевати топлотном енергијом из топлане „Нови Београд“, а део из ове котларнице. Потпуно гашење тог топлотног извора није могуће јер је потребно да у току ноћи, када не ради топлана „Нови Београд“, снабдева топлотном енергијом Земунску болницу.

Такође, није могуће ни гашење котларница у Прешевској 34 (породилиште) и Димитрија Туцовића 161 (Градска болница) јер ниједна топлана у близини не производи топлотну енергију за припрему потрошне топле воде која је неопходна за рад ове две здравствене установе. У плану је да у наредне две до три године буду угашене и котларнице „Шехер“ и Дом здравља „Браће Јерковић“.

Један од највећих приоритета „Београдских електрана“ тренутно је делимично гашење највеће котларнице у насељу „Сава Ковачевић“ у Земуну. Већ годинама уназад „Београдске електране“ граде инфраструктуру, односно нове трасе топловода, две препумпне станице, модернизују топлотне предајне станице како би било омогућено снабдевање потрошача са грејног подручја Земун топлотном енергијом (за грејање) из топлане „Нови Београд“. Такође, уградњом нових и ефикаснијих котлова од 9 мегавата који ће као погонско гориво користити еколошки прихватљив енергент, биће реконструисано и производно постројење у котларници „Сава Ковачевић”. То производно постројење ће у летњем периоду снабдевати потрошаче топлотном енергијом за припрему потрошне топле воде што ће значајно смањити загађење животне средине.

Истичемо, током претходне грејне сезоне у рад је пуштена једна од препумпних станица (у блоку 38) на грејном подручју топлане Нови Београд. Радом ове станице обезбеђен је део потребне топлотне енергије за потрошаче топлане у насељу Сава Ковачевић. То је допринело значајном смањењу рада топлане у овом земунском насељу.

Тренутно су у току припреме за пуштање у рад и друге препумпне станице у блоку 28 (ЕДБ завршава електро радове), чиме ће се стећи услови за обезбеђивање потпуног снабдевања топлотном енергијом из топлане „Нови Београд“ свих потрошача који се сада снабдевају из топлане у насељу Сава Ковачевић. Преостала је реконструкција и замена дотрајалог топлотног извора котловима укупне инсталисане снаге од 6 MW (мегавата), чија реализација је планирана за почетак грејне сезоне 2022/2023.

Половином новембра прошле године „Београдске електране” су угасиле и котларницу капацитета 1,2 мегавата и на систем даљинског грејања прикључиле болницу „Свети Сава”. Котларница те здравствене установе била је велики загађивач животне средине у центру града и велики је успех што је за кратак временски период изграђен топловодни прикључак.

Поред тога, у циљу гашења котларница КБЦ „Земун” и повезивања четири објекта болничког комплекса на систем даљинског грејања у току прошле године изграђена је деоница топловода од Пољопривредног факултета до Клиничко болничког центра. Крајем прошле године завршена је изградња прикључка и објекат је повезан на дистрибутивну мрежу топлане „Нови Београд”. Угашене котларнице капацитета 4 мегавата за производњу топлотне енергије користиле су мазут и угаљ. У току грејне сезоне ови објекти се топлотном енергијом снабдевају из топлане „Нови Београд”, док ће се у летњем периоду снабдевати из котларнице у Вртларској улици. У наредних годину дана и коларница у Вртларској ће бити реконструисана у циљу спровођења мера заштите животне средине и повећања енергетске ефикасности.

План је да за око три године у систему даљинског грејања остане 14 топлана и 15 котларница. Преостале котларнице морају да остану у систему даљинског грејања због одређених специфичности попут снабдевања топлотном енергијом приоритетних потрошача (болнице, школе и слично). С обзиром да су те котларнице, попут оних у Сремчици и Барајеву веома удаљене од топловодне инфраструктуре, оне ће и даље бити у функцији, али ће бити реконструисане и модернизоване тако да користе еколошки прихватљивије енергенте, чиме ће бити значајно смањени штетни продукти сагоревања.

Као друштвено одговорно предузеће, „Београдске електране“ ће и убудуће улагати у пројекте који за циљ имају очување животне средине.