Приводе се крају припреме за нову грејну сезону

Београд, 3. септембар 2021. - Припреме системa даљинског грејања Београда за предстојећу грејну сезону приводе се крају, што значи да ће више од 300.000 домаћинстава у престоници имати стабилно и поуздано снабдевање топлотном енергијом током грејне сезоне 2021/22.

С обзиром да је систем „Београдских електрана“ један од највећих система за снабдевање потрошача топлотном енергијом у Европи, (36 топлотних извора, односно 14 топлана и 22 котларнице, затим око 1.600 километара топловодне мреже и више од 9.000 топлотних предајних станица), припрема система обухватала је обимне радове на топлотим изворима, топловодној мрежи и примарним деловима топлотних предајних станица.

У оквиру завршних припрема пред грејну сезону, која званично почиње 15. октобра 2021. године, у периоду од 1. до 10. октобра „Београдске електране” ће обаављати функционалне пробе система даљинског грејања. У том периоду, биће проверено функционисање топлотних извора који припадају „Београдским електранама“, односно 14 топлана и 22 котларнице.

Функционалне пробе подразумевају проверу рада енергетских објеката, топлана и котларница, чиме се упоредо проверава функционалност топловодне мреже, топлотних предајних станица, а по потреби и појединих грејних инсталација, како би се производна и дистрибутивна постројења што боље припремила за предстојећу грејну сезону. Корисници ће о распореду обављања функционалних проба бити правовремено обавештени путем средстава јавног информисања.

Сви поремећаји и проблеми који се јављају на систему даљинског грејања пријављују се непрекидно 24 сата у току целе године. Рекламације грађана на квалитет испоручене топлотне енергије примају се на број телефона 011/ 2093-011, док корисници цурења воде из инсталација могу да пријаве на 011/2093-100.

Сходно Одлуци о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду, о одржавању кућних грејних инсталација стара се власник објекта, односно орган управљања стамбеном зградом. Радови на припремама кућних грејних инсталација за грејну сезону морају бити завршени до 30. септембра текуће године. Уколико постоји потреба за такву интервенцију, потрошачи захтев за испуштање воде из система могу да упуте „Београдским електранама” најкасније до 15. септембра како би радови били окончани у прописаном року.