Појашњење о извођењу радова на изградњи топловода од Винче до топлане „Коњарник“

Београд, 31. maja 2021. – Поводом навода у појединим медијима да се због изградње топловода којим ће бити повезано постројење за  истовремену производњу електричне и топлотне енергије у Винчи са топланом „Коњарник“ стварају гужве у саобраћају на Смедеревском путу, ЈКП „Београдске електране“ подсећају да је оснивач предузећа – Град Београд, потписао уговор о jавном приватном партнерству и њиме пренео обавезу на предузеће да изгради поменути топловод.

Сходно овој обавези добијеној од Града Београда, „Београдске електране“ су обезбедиле средства из својих извора и у складу са предвиђеном  динамиком, а на основу свих неопходних дозвола од надлежних републичких и градских институција, па и оних који регулишу одвијање саобраћаја, започеле изградњу топловода. Радови се тренутно изводе на делу Смедеревског пута уз сагласност са прописима Секретаријата који регулише одвијање саобраћаја.  Извођачи радова „Београдских електрана“ у потпуности поштују динамику и начин извођења радова који ће бити у потпуности завршени како је и планирано 31. децембра 2021. године.

Менаџмент ЈКП „Београдске електране“