Uspešno završena rekonstrukcija magistralnog toplovoda (M6) toplane „Novi Beograd“ koji se nalazi u konstrukciji mosta „Gazela“

Projekat rekonstrukcije magistralnog toplovoda (M6) toplane „Novi Beograd“ koji se nalazi u konstrukciji mosta „Gazela“ jedan je od uspešno završenih razvojno-investicionih projekata JKP „Beogradske elektrane“ i čitavog sistema daljinskog grejanja Beograda. Projekat  za koji je tender raspisao direktor Goran Aleksić, započet je 19. septembra 2017. godine, a završen je početkom oktobra ove godine. Vrednost projekta je 3,963 miliona evra i finansiran je kreditom nemačke razvojno – kreditne banke KfW u sklopu Programa KfW 4 – rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji. Realizovale su ga tri domaće kompanije „Konvar“ (nosilac projekta) sa podizvođačima – firmama „Sinerdži“ i „Montavar“. Projekat se realizovao prema najstrožijim međunarodnim (FIDIK) pravilima. Zbog veoma složenog posla, radovi su koordinisani sa svim nadležnim institucijama grada i republike, a bila je neophodna i koordinacija i sa „Železnicama Srbije“ zbog deonice toplovoda koja se ukrštala sa prugom, zatim „Putevima Srbije“ i „Beogradom na vodi“. U projekat su bile uključene i nadležne gradske institucije i Ministarstvo rudarstva i energetike, a kontrolu kvaliteta izgradnje toplovoda vršila je kontrolna organizacija SGS.


Projekat je obuhvatao zamenu stare deonice magistralnog toplovoda (DN600), starog više od 30 godina, novim – predizolovanim toplovodom, koji se nalazi u samoj konstrukciji mosta „Gazela“ preko reke Save do Savske ulice. Nova deonica toplovoda je značajno veće energetske efikasnosti i većeg kapaciteta (DN 750).

Ukupna dužina rekonstruisanih, odnosno novoizgrađenih cevovoda je 1.714 metara. Od toga se iznad reke Save prostire 932 metra toplovoda, dok je deo koji se prostire od reke Save, preko železničkih kontaktnih mreža (oko 50 metara) do Savske ulice dug 782 metra.

Rekonstrukcija magistralnog toplovoda (M6) TO Novi Beograd  je omogućila proširenje toplovodne mreže na desnu obalu Save (toplifikacija), kao i povezivanje toplovodnih mreža četiri grejna područja – „Novi Beograd, „Konjarnik“, „Voždovac“ i „Dunav“ u jedinstvenu tehnološku celinu. Inače, operativno povezivanje toplovodnih mreža ovih toplana (interkonekcija) i njihov sinhronizovani rad omogućilo je značajno rasterećenje mreža toplana, skratilo vreme za otklanjanje eventualnih kvarova na toplovodima, omogućilo značajno kvalitetnije snabdevanje korisnika toplotnom energijom na rubovima toplovodnih mreža.

Takođe, stvoreni su preduslovi za značajno povećanje količine toplotne energije koja će moći da se distribuira na desnu savsku obalu iz toplane „Novi Beograd“. Ovo je posebno značajno kada bude završen Projekat izgradnje i puštanja u rad toplodalekovoda od TENT A do TO „Novi Beograd“.