Прекид двадестечтворочасовног грејања због раста спољашњих температура ваздуха

Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ од вечерас, 10. марта 2011. године, прекинуће двадесетчетворочасовну испоруку топлотне енергије корисницима због раста спољашњих температура ваздуха. То значи да ће топлотни извори прећи у редован режим рада према којем испорука топлотне енергије почиње у 6.00 часова радним данима, недељом од 7.00 часова, а завршава се у 22.00 сата.Наглашавамо, грејна сезона 2010./2011. почела је 10 дана пре званичног почетка, док је у њеном досадашњем току предузеће корисницима испоручивало топлотну енергију укупно чак 55 дана без прекида (у двадесетчетворочасовном режиму рада).

Континуираним режимом рада производних и дистрибутивних постројења, „Београдске електране“ су и при ниским спољашњим температурама ваздуха корисницима осигурале уредно и квалитетно грејање и заштитиле систем даљинског грејања, како је и дефинисано Одлуком о снабдевању топлотном енергијом Скупштине града Београда.

Београд,
10. март 2011.