Градоначелник Зоран Радојичић обишао новоизграђено когенеративно постројење у топлани „Вождовац“

Градоначелник Зоран Радојичић обишао новоизграђено когенеративно постројење у топлани „Вождовац“

Градоначелник Београда др Зоран Радојичић обишао је данас, 25. јануара 2021. године, новоизграђено постројење за истовремену производњу топлотне и електричне енергије (когенерација) у топлани „Вождовац“. Изградњом овог постројења инсталисаног капацитета за производњу 10 МW електричне енергије и 10 МW топлотне енергије, „Београдске електране“ поново су постале произвођач електричне енергије након пуних 17 година (последњи произведени МW у ТЕ ТО „Нови Београд“ у електроенергетски систем је испоручен 11.04.2003. године).

Радојичић је рекао да се у Београду раде конкретне ствари када је у питању животна средина, као и да се рационално производи и троши енергија.

– Когенерација значи да се истовремено производи електрична и топлотна енергија, која у зимском периоду греје станове и обезбеђује санитарну потрошну топлу воду 24 сата, и зими и лети. Укупна уштеда је око 40 одсто. Значајно је нагласити да је ово добар вид сарадње „Београдских топлана” и „Електропривреде Србије”. На тај начин успоставља се добра комуникација, сарадња и уштеда, а уједно се доприноси очувању животне средине. Топлана „Вождовац“, као и ново когенеративно постројење ради на гас, што је у еколошком смислу боље и прихватљивије – појаснио је Радојичић.

Према његовим речима, око 12.000 домаћинстава на овај начин добија и електричну енергију. „Овај пројекат, чија је укупна вредност 6,5 милиона евра, ради се од 2017. године заједно са Немачком развојном банком (KfW). Почео је да функционише крајем прошле године и одличан је пример како треба да се брине о животној средини и рациoнално понаша са енергијом коју производимо на еколошки начин. На овај начин омогућујемо бољи и комфорнији квалитет живота наших суграђана“, закључио је градоначелник Радојичић.

Руководство „Београдских електрана“, мотивисано доношењем Уредбе Владе Републике Србије о мерама подстицаја за производњу електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије и комбинованом производњом електричне и топлотне енергије, донело је одлуку да се финансира изградња когенеративног постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије. Реализација пројекта је почела 2017. године потписивањем уговора о финансирању изградње постројења са развојном банком СР Немачке – „KfW“ и извођачем радова „Енерготехника Јужна Бачка“ из Новог Сада.

Произведена електрична енергија биће испоручивана у дистрибутивни систем ЕПС по субвенционисаној „FEED-IN“ тарифи као зелена енергија, док ће се произведена топлотна енергија користити за грејање и потрошну топлу воду (ПТВ). У периоду ван грејне сезоне потрошна топла вода ће се производити искључиво помоћу когенеративног постројења. Оваквим начином рада производиће се око 80.000 МWht/год топлотне енергије. Такође, у електроенергетски систем ће се испоручивати око 80.000 МWhе/год (мегават часова) електричне енергије на напонском нивоу 35 kV (киловолти) на годишњем нивоу.
Пројекат оваквог обима и сложености захтевао је мултидисциплинарност инжењерске струке (архитектура, грађевина, машинство, електроенергетика).

При реализацији овог сложеног пројекта кључну улогу је имао тим „Београдских електрана“ – Инвеститора и извођача „Енерготехнике Јужне Бачке“ са својим партнерима, а у интеракцији са ЕПС Дистрибуцијом – Оператором дистрибутивног система, према чијим Техничким условима за прикључење је изграђена недостајућа инфраструктура за несметан пласман произведене електричне енергије у електроенергетски систем. За те потребе изграђена је савремена трафостаница (грађевински објекат и опрема) снаге 3×5 MVA, 35/10,5 kV са даљинским надзором и управљањем и оствареном директном везом са Диспечерским центром ОДС ЕПС Дистрибуције.

Степен ефикасности постројења достиже до 94%, што је од изузетног значаја у односу на досадашњу производњу топлотне енергије за потрошну топлу воду ван грејне сезоне, из постојећих парних котлова који су значајно ниже ефикасности.

Сам концепт когенерације, комбиноване производње топлотне и електричне енергије користи до 40% мање енергената него да се оба процеса одвијају понаособ. Овакав рад значајно смањује емисију штетних материја у атмосферу, што уз процес гашења малих котларница који је трајан задатак, доприноси чистијем ваздуху у Београду. Илустрације ради, овај пројекат је комплементаран са гашењем 1.200 малих индивидуалних котларница на угаљ и мазут.

Резултат, на који сви можемо бити поносни, плод је дводеценијске сарадње Министарства рударства и енергетике Републике Србије, Града Београда и „Београдских електрана“ са Немачком развојном банком „KfW“ – која је успостављена још 2001. године кроз „Програм рехабилитације система даљинског грејања у Србији“. Овим програмом јасно су дефинисани циљеви: повећање енергетске ефикасности, унапређење заштите животне средине и повећање животног стандарда грађана. До сада су реализоване четири фазе овог Програма, а „Београдске електране“ су биле активан учесник у три од ове четири фазе.

Извор: Беоинфо и „Београдске електране“