Kolegijum JKP „Beogradske elektrane“

Rade Basta, v.d. direktora
Ivana Kalanja
, izvršna direktorka za proizvodnju toplotne energije
Vladan Pavlović
, izvršni direktor za distribuciju toplotne energije
Goran Smiljanić
, izvršni direktor za snabdevanje toplotnom energijom
Zoran Spasenovski
, izvršni direktor
za razvoj i investicije
Radmilo Savić, izvršni direktor za poslovno-tehničku podršku
Dragana Jovanović, izvršna direktorka za ekonomsko-finansijske poslove
Silvana Veljković, izvršna direktorka za ljudske resurse, pravne i opšte poslove