Извештај о стању система даљинског грејања за 27. јануар 2021.

Топлотни извори „Београдских електрана“ (14 топлана и 22 котларнице) испоручују топлотну енергију потрошачима према задатим режимима рада у складу са спољашњом температуром ваздуха (радним данима и суботом од 06 до 22 часа, а недељoм од 07 до 22 часа).

- У складу са Правилима о раду дистрибутивног система, топлотни извори тренутно испоручују енергију у двадесетчетворочасовном режиму од јуче, 26. јануара.

- Због поправке квара на краку топловода тренутно су без грејања потрошачи у Тошином бунару 188 и Аутопут за Загреб 2.

Појединачне кварове на инсталацијама у зградама, становима и деловима станова теренске екипе предузећа отклањају према пријавама потрошача. Број телефона Диспечерског центра за пријаву рекламација у вези са квалитетом грејања је 011/2093-011, а број телефона искључиво за пријаву цурења воде из инсталација је 011/2093-100.

Испорука топлотне енергије у двадесетчетворочасовном режиму била је на снази у периоду:

- Од 29. новембра 2020. (од 06 часова) до 03. децембра 2020. (до 22 часа)
- Од 04. децембра 2020. (од 06 часова) до 07. децембра 2020. (до 22 часа)
- Од 31. децембра 2020 (од 06 часова) до 01. јануара 2021. (до 22 часа)
- Од 06. јануара 2021. (од 06 часова) до 07. јануара 2021. (до 22 часа)
- Од 08. јануара 2021. (од 06 часова) – 19. јануара (до 22 часа)
- Од 26. јануара (од 06 часова) – и даље