Олакшице за потрошаче због ванредног стања у Републици Србији

Београд, понедељак, 23. март 2020. – У складу  са донетом Одлуком о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије, због пандемије вируса Covid19, Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ омогућило је својим потрошачима, физичким лицима старијим од 65 година, да своје рачуне  за фебруар, март и април 2020. године измире по завршетку ванредног стања, без обрачунате камате. За ову групу потрошача, који су редовно измиривали своје обавезе, биће омогућено коришћење и попуста од 5% у поменутом периоду, без обзира на кашњење у плаћању.

Корисници који су потписали репрограм дуга, продужење рока плаћања се односи само на дужнике изнад 65 година старости, док су остали потрошачи у обавези да измирују дуг према потписаном репрограму, односно како и доспевају рате.

Како би потрошачи били заштићени током трајања ванредног стања, неће бити покретани нови поступци принудне наплате, при чему ће бити направљен и застој у спровођењу поступака извршења у периоду од 90 дана.

Такође, „Београдске електране“ ће продужити акцију репрограма дуга по окончању ванредног стања, за најмање додатних 90 дана како би сви заинтересовани могли да приступе репрограму по веома повољним условима.

Сви остали потрошачи су обавези да редовно измирују своје доспеле обавезе.

ЈКП „Београдске електране“