ОБЈЕДИЊЕНИ ПОЗИВНИ ЦЕНТАР 011/2093-000

011/2093-000

Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ пред званичан почетак грејне сезоне, 15. октобар 2013., пустило је у функцију Обједињени позивни центар. Овај мултифункционални позивни центар омогућава корисницима система даљинског грејања, као и другим заинтересованим странама, да позивом на јединствени број телефона 011/2093-000 добију тражене информације које се тичу функционисања „Београдских електрана“, буду упућени од кога тражену информацију могу да добију или да пријаве рекламације које се односе на квалитет грејања и цурење воде из инсталација. Опцијама на менију Обједињеног позивног центра позивалац ће моћи да изабере пријаву рекламација или пружање информација које су му потребне.

Захваљујући новом позивном центру корисници ће моћи да преслушају говорне поруке о тренутним, већим поремећајима у систему даљинског грејања, затим, да добију прецизна упутства за пријаву рекламација, информације о надлежностима, процедурама, као и друге опште податке. Такође, заинтересовани ће брже и лакше моћи да добију информације о њиховим конкретним предметима који се тичу прикључења, искључења, прегледа пројеката, рачунима и остале податке.

Избор (главни „мени“) Обједињеног позивног центра:

тастер 1 – Служба за пријем рекламација у вези са квалитетом грејања, цурењем воде из инсталација и другим поремећајима система даљинског грејања

тастер 2 – Пружање општих информација о надлежностима и процедурама, ценовницима.

тастер 3 – Информације о конкретним предметима који су у вези са прегледом пројеката, техничким условима, пријемом прикључења на систем даљинског грејања, уговарањем, фактурама и наплатом.

Постојећи бројеви телефона Диспечерског центра – Службе за пријем рекламација нису укинути, па потрошачи и даље могу да пријављују своје примедбе на бројеве телефона 2093-100 (цурење воде из инсталација) и 2093-011 (слаб квалитет грејања и остали поремећаји).

Грађани питања могу да достављају редовном и/или електронском поштом на адресе Савски насип 11, 11.070 Нови Београд и/или e-mail: pozivni.centar@bgdel.rs (радним данима од 07.00-14.30 часова)