ОБЈЕДИЊЕНА ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА 011/2093-000

011/2093-000

Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ пред званичан почетак грејне сезоне, 15. октобар 2013., пустило је у функцију Обједињену телефонску централу. Ова мултифункционална  централа омогућава корисницима система даљинског грејања, као и другим заинтересованим странама, да позивом на јединствени број телефона 011/2093-000 добију надлежну службу или буду упућени од кога тражену информацију могу да добију. Опцијама на менију Обједињене телефонске централе позивалац ће моћи да изабере службу за пријаву рекламација или пружање информација које су му потребне.

Избор (главни „мени“) Обједињене телефонске централе:

тастер 1 – Диспечерско центар – Служба за пријем рекламација у вези са квалитетом грејања, цурењем воде из инсталација и другим поремећајима система даљинског грејања

тастер 2 – Пружање општих информација о надлежностима и процедурама, ценовницима.

тастер 3 – Информације о конкретним предметима који су у вези са прегледом пројеката, техничким условима, пријемом прикључења на систем даљинског грејања, уговарањем, фактурама и наплатом.

Постојећи бројеви телефона Диспечерског центра – Службе за пријем рекламација нису укинути, па потрошачи и даље могу директно да пријављују своје примедбе на бројеве телефона 2093-100 (цурење воде из инсталација) и 2093-011 (негрејање, слаб квалитет грејања и остали поремећаји).