OBJEDINjENI POZIVNI CENTAR 011/2093-000

011/2093-000

Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ pred zvaničan početak grejne sezone, 15. oktobar 2013., pustilo je u funkciju Objedinjeni pozivni centar. Ovaj multifunkcionalni pozivni centar omogućava korisnicima sistema daljinskog grejanja, kao i drugim zainteresovanim stranama, da pozivom na jedinstveni broj telefona 011/2093-000 dobiju tražene informacije koje se tiču funkcionisanja „Beogradskih elektrana“, budu upućeni od koga traženu informaciju mogu da dobiju ili da prijave reklamacije koje se odnose na kvalitet grejanja i curenje vode iz instalacija. Opcijama na meniju Objedinjenog pozivnog centra pozivalac će moći da izabere prijavu reklamacija ili pružanje informacija koje su mu potrebne.

Zahvaljujući novom pozivnom centru korisnici će moći da preslušaju govorne poruke o trenutnim, većim poremećajima u sistemu daljinskog grejanja, zatim, da dobiju precizna uputstva za prijavu reklamacija, informacije o nadležnostima, procedurama, kao i druge opšte podatke. Takođe, zainteresovani će brže i lakše moći da dobiju informacije o njihovim konkretnim predmetima koji se tiču priključenja, isključenja, pregleda projekata, računima i ostale podatke.

Izbor (glavni „meni“) Objedinjenog pozivnog centra:

taster 1 – Služba za prijem reklamacija u vezi sa kvalitetom grejanja, curenjem vode iz instalacija i drugim poremećajima sistema daljinskog grejanja

taster 2 – Pružanje opštih informacija o nadležnostima i procedurama, cenovnicima.

taster 3 – Informacije o konkretnim predmetima koji su u vezi sa pregledom projekata, tehničkim uslovima, prijemom priključenja na sistem daljinskog grejanja, ugovaranjem, fakturama i naplatom.

Postojeći brojevi telefona Dispečerskog centra – Službe za prijem reklamacija nisu ukinuti, pa potrošači i dalje mogu da prijavljuju svoje primedbe na brojeve telefona 2093-100 (curenje vode iz instalacija) i 2093-011 (slab kvalitet grejanja i ostali poremećaji).

Građani pitanja mogu da dostavljaju redovnom i/ili elektronskom poštom na adrese Savski nasip 11, 11.070 Novi Beograd i/ili e-mail: pozivni.centar@bgdel.rs (radnim danima od 07.00-14.30 časova)