Реакција на неистините тврдње о наплати топлотне енергије

Београд, 10. јануар 2020. године - Политика пословања ЈКП „Београдске електране“ је да становницима главног града обезбедимо сигурну и квалитетну испоруку топлотне енергије, а самим тим и комфоран живот и рад. Нажалост, принуђени смо да одговарамо на неосноване и злонамерне оптужбе организација и појединаца да предузеће ради супротно интересима корисника услуга даљинског грејања.

ЈКП „Београдске електране“ су у складу са Законом о енергетици и Законом о ефикасном коришћењу енергије, модернизовале свих 8.765  топлотних предајних станица у Београду из којих се топлотном енергијом снабдева 19.759 стамбено-пословних објеката, укупне површине 22 милиона квадратних метара простора са више од 350.000 корисника.

Корисницима је омогућено да на основу поменутих закона, Одлуке о снабдевању топлотном енергијом и Одлуке о начину плаћања комуналних услуга по сопственом избору, односно одлуком Скупштине станара изаберу врсту и начин обрачуна накнаде за испоручену топлотну енергију. Супротно изнетим тврдњама Иницијативе НЕ да(ви)мо Београд, одлука о начину обрачуна накнаде за испоручену топлотну енергију је искључиво у надлежности корисника.

Обавештење о поступку и условима за промену начина обрачуна топлотне енергије је јасно истакнута на сајту „Београдских електрана“ и свака Скупштина станара уколико жели може да промени начин обрачуна и да пређе са паушалног начина обрачуна на наплату према утрошку. У претходном периоду, „Београдске електране“ су на све начине, преко медија, трибина (CESID) активно учествовале о едукацији корисника о начину ефикасног коришћења топлотне енергије, мерама штедње са ефектима на смањење трошкова за испоручену топлотну енергију. Из тог разлога су злонамерне и неосноване тврдње неупућених појединаца да „Београдске електране“ инсистирају на паушалном начину наплате грејања.  Такође,  наплата топлотне енергије према оствареној потрошњи у пракси постоји и примењује се у складу са Одлуком о ценама топлотне енергије у граду Београду од оснивања овог комуналног предузећа.

Приликом утврђивања цене испоруке топлотне енергије, „Београдске електране“ примењују Уредбу Владе Републике Србије о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Последња значајнија промена цене за испоручену топлотну енергију била је 2012. године,  када је цена повећана за 18,5 одсто по свим категоријама потрошача и елементима цене. Три године касније, у октобру 2015. године урађено је последње усклађивање, односно формирање цене грејања у складу са новом Уредбом, а према стварним трошковима за производњу и испоруку топлотне енергије  у износу од 0,04 одсто.

Од 1. октобра 2015. године, цена топлотне енергије се није мењала.

Према Одлуци о начину плаћања комуналних услуга у граду Београду, ЈКП „Инфостан-технологије“, корисницима стамбеног простора испоставља рачуне за испоручену топлотну енергију, као и за остале комуналне услуге. Осталим потрошачима, односно категорији пословни простор, рачуне испостављају ЈКП „Београдске електране“ у складу са Законом о трговини. „Инфостан-технологије“ и „Београдске електране“ испостављају рачуне са свим прописаним елементима обрачуна, а у зависности од начина обрачуна који је корисник одабрао.

У циљу исправног информисања корисника услуга даљинског грејања треба истаћи да се смањење трошкова за испоручену топлотну енергију и постизање оптималног, прописаног и квалитетног загревања станова може остварити једино повећањем енергетске ефикасности објеката. Заблуда је да се само променом начина обрачуна истовремено смањују и рачуни за грејање.  Негативан пример за то је град Ниш, где је уведена  наплата према потрошњи за све кориснике без претходног спровођења мера енергетске санације објеката што је за последицу имало повећање рачуна за грејање и самим тим велико незадовољство потрошача.

Неодговорним и произвољним изношењем нетачних информација урушава се сваки систем, па и комунални, а што није у интересу грађана и потрошача.

Менаџмент ЈКП „Београдске електране“