Стабилан рад система даљинског грејања

Сви топловодни извори стабилно производе и испоручују топлотну енергију потрошачима. Системских поремећаја у производном и дистрибутивном сектору нема.

Испорука топлотне енергије је у редовном режиму од 06 до 22 часа, а недељом од 07 часова.

Појединачне кварове на инсталацијама у зградама, становима и деловима станова (недостатак грејања, негрејање појединих грејних тела, цурење воде из инсталација и сл.) теренске екипе предузећа отклањају према пријавама потрошача Диспечерском центру – Служби за пријем рекламација (011/2093-011 пријаве за негрејање или слаб квалитет грејања и 011/2093-100 цурење воде из инсталација).

Двадесетчетворочасовни режим испоруке топлотне енергије, због ниских спољашњих температура ваздуха, важио је:

- Од 05. до 09. фебруара 2020.
- Од 12. до 25. јануара 2020.
- Од 28. децембра 2019. до 09. јануара 2020.