Stabilan rad sistema daljinskog grejanja

Svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ stabilno proizvode i distribuiraju potrošačima toplotnu energiju. Od 12. januara ponovo je uspostavljen režim dvadesetčetvoročasovnog grejanja. Prethodno, od 28. decembra 2019. do 09. januara 2020. potrošačima je isporučivana toplotna energija u dvadesetčetvoročasovnom režimu.

Sistemskih poremećaja u proizvodnom sektoru nema, kao ni na toplovodnoj mreži. 

Pojedinačne kvarove na instalacijama u zgradama, stanovima i delovima stanova (nedostatak grejanja, negrejanje pojedinih grejnih tela, curenje vode iz instalacija i sl.) terenske ekipe preduzeća otklanjaju prema prijavama potrošača Dispečerskom centru – Službi za prijem reklamacija (011/2093-011 prijave za negrejanje ili slab kvalitet grejanja i 011/2093-100 curenje vode iz instalacija).