Stabilan rad sistema daljinskog grejanja

Svi toplovodni izvori stabilno proizvode i isporučuju toplotnu energiju potrošačima. Sistemskih poremećaja u proizvodnom i distributivnom sektoru nema.

Isporuka toplotne energije je u redovnom režimu od 06 do 22 časa, a nedeljom od 07 časova.

Pojedinačne kvarove na instalacijama u zgradama, stanovima i delovima stanova (nedostatak grejanja, negrejanje pojedinih grejnih tela, curenje vode iz instalacija i sl.) terenske ekipe preduzeća otklanjaju prema prijavama potrošača Dispečerskom centru – Službi za prijem reklamacija (011/2093-011 prijave za negrejanje ili slab kvalitet grejanja i 011/2093-100 curenje vode iz instalacija).

Dvadesetčetvoročasovni režim isporuke toplotne energije, zbog niskih spoljašnjih temperatura vazduha, važio je:

- Od 05. do 09. februara 2020.
- Od 12. do 25. januara 2020.
- Od 28. decembra 2019. do 09. januara 2020.