Извршни директор за пословно-техничку подршку Радмило Савић

Извршни директор за пословно-техничку подршку Радмило Савић

Рођен је 1. јуна 1965. године. Дипломирао је на Машинском факултету у Београду 1992. године. На истом факултету Универзитета у Београду је специјализирао, 1999. године стекао звање магистра техничких наука, а јуна 2013. године је и докторирао на тему примене обновљивих извора енергије у системима даљинског грејања. Од јуна 2004. године поседује лиценце за одговорног пројектанта термотехничких и гасних инсталација и за одговорног извођача радова.
Професионалну каријеру започео је као асистент на катедри за горива, сагоревање и трибологију Машинског факултета у Београду. У периоду од 1997. до 2002. године у „Београдским електранама“ био је главни инжењер за Инспекцију котлова, а функцију шефа Лабораторије за испитивање састава продуката сагоревања обављао је од 2002. до 2003. године. Функцију директора Маркетинга обављао је у компанији Унион фриго.
У Министарству рударства и енергетике, Сектору опште енергетике, био је на функцији саветника министра, након чега је у Агенцији за енергетску ефикасност вршио дужност саветника за енергетску ефикасност. По повратку у „Београдске електране“ вршио је дужност руководиоца Службе за информисање, помоћника директора Сектора за производњу и дистрибуцију, директора Сектора за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, а био је и на функцији помоћника генералног директора за техничка питања. Од 2008. до промене организације предузећа 2016. године, био је на месту извршног директора предузећа. У „Београдским електранама“ обавља функцију извршног директора за пословно техничку подршку.
У организацији EuroHeat & Power – unichal, са седиштем у Бриселу, био је члан Study Committee for Ecology. Члан је уређивачког Одбора стручног часописа Грејање, хлађење и климатизација – КГХ, од 2001. године члан је и Организационог одбора Конгреса КГХ. У периоду од 2008. до 2016. године био је члан УО Друштва КГХ. Од 1993. године члан је Савеза машинских и електро инжењера и техничара Србије. Добитник Плакете КГХ 2010. године за допринос струци. Објавио је више од 60 стручних радова из области енергетике.

Говори енглески језик. Отац је троје деце.