Izvršni direktor za poslovno-tehničku podršku Radmilo Savić

Izvršni direktor za poslovno-tehničku podršku Radmilo Savić

Rođen je 1. juna 1965. godine. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1992. godine. Na istom fakultetu Univerziteta u Beogradu je specijalizirao, 1999. godine stekao zvanje magistra tehničkih nauka, a juna 2013. godine je i doktorirao na temu primene obnovljivih izvora energije u sistemima daljinskog grejanja. Od juna 2004. godine poseduje licence za odgovornog projektanta termotehničkih i gasnih instalacija i za odgovornog izvođača radova.
Profesionalnu karijeru započeo je kao asistent na katedri za goriva, sagorevanje i tribologiju Mašinskog fakulteta u Beogradu. U periodu od 1997. do 2002. godine u „Beogradskim elektranama“ bio je glavni inženjer za Inspekciju kotlova, a funkciju šefa Laboratorije za ispitivanje sastava produkata sagorevanja obavljao je od 2002. do 2003. godine. Funkciju direktora Marketinga obavljao je u kompaniji Union frigo.
U Ministarstvu rudarstva i energetike, Sektoru opšte energetike, bio je na funkciji savetnika ministra, nakon čega je u Agenciji za energetsku efikasnost vršio dužnost savetnika za energetsku efikasnost. Po povratku u „Beogradske elektrane“ vršio je dužnost rukovodioca Službe za informisanje, pomoćnika direktora Sektora za proizvodnju i distribuciju, direktora Sektora za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, a bio je i na funkciji pomoćnika generalnog direktora za tehnička pitanja. Od 2008. do promene organizacije preduzeća 2016. godine, bio je na mestu izvršnog direktora preduzeća. U „Beogradskim elektranama“ obavlja funkciju izvršnog direktora za poslovno tehničku podršku.
U organizaciji EuroHeat & Power – unichal, sa sedištem u Briselu, bio je član Study Committee for Ecology. Član je uređivačkog Odbora stručnog časopisa Grejanje, hlađenje i klimatizacija – KGH, od 2001. godine član je i Organizacionog odbora Kongresa KGH. U periodu od 2008. do 2016. godine bio je član UO Društva KGH. Od 1993. godine član je Saveza mašinskih i elektro inženjera i tehničara Srbije. Dobitnik Plakete KGH 2010. godine za doprinos struci. Objavio je više od 60 stručnih radova iz oblasti energetike.

Govori engleski jezik. Otac je troje dece.