ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

На основу Закона о јавној својини, Сл. Гласник 72/2011 од 28.09.2011. године, Статута ЈКП “Београдске електране” број I-12352/2 oд 14.06.2016. године и Правилника о поступању са материјалним средствима ван употребе број I-8850/11 од 24.04.2019. године, ЈКП „Београдске електране“, као продавац oбјављују:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У КУПОПРОДАЈИ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА

Предмет купопродаје су следеће секундарне сировине: КЛИКОМ (ОВДЕ) ПРЕУЗМИТЕ КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ОГЛАСА И СПЕЦИФИКАЦИЈУ