Apel sugrađanima da ne daju novac lažnim majstorima preduzeća

Povodom vesti o hapšenju lica za koje se sumnja da se lažno predstavljalo kao radnik „Beogradskih elektrana” i time materijalno oštetilo brojne korisnike usluga, još jednom apelujemo na sugrađane da budu oprezni. „Beogradske elektrane“ upozoravaju da korisnici sistema daljinskog grejanja nikome ko se predstavlja kao zaposleni ne treba da daju novac za navodne popravke instalacija ili ugradnju opreme, jer ekipe „Beogradskih elektrana” ne uzimaju novac od građana na licu mesta.

Terenske ekipe „Beogradskih elektrana” zadužene za otklanjanje kvarova na mreži za isporuku toplotne energije, poseduju službene legitimacije koje su korisnicima dostupne na uvid u slučaju da oni iskažu sumnju u verodostojnost lica koje je došlo da pruži uslugu.

U najvećem broju slučajeva ekipe „Beogradskih elektrana” izlaze na teren po prijavi reklamacije Dispečerskom centru na brojeve telefona 011/209-3100 (curenje na instalacijama) i 011/209-3011 (reklamacije na kvalitet grejanja). U slučaju da se dogodi da neko od nadležnih za održavanje instalacija za protok toplotne energije dođe u kontrolu, obavezno treba tražiti službenu legitimaciju i ne plaćati uslugu na licu mesta. Sva plaćanja za pružene usluge, kako pravnim tako i fizičkim licima, „Beogradske elektrane” vrše zvaničnim putem, preko bankarskih računa.

Beograd,
19. januar 2011.