Извршна директорка за економско-финансијске послове Драгана Јовановић

Рођена је 27. априла 1985. године у Крушевцу. Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Нишу – смер финансијски менаџмент.

У 2013. години стекла је звање овлашћени интерни ревизор у јавном сектору.

Професионалну каријеру започела је 2009. године у Пореској управи, Филијали Вождовац. Од 2010. године до 2015. године била је запослена у Служби за интерну ревизију Града Београда на пословима интерне ревизије директних и индиректних корисника средстава буџета Града Београда и јавних предузећа чији је оснивач Град Београд.

Од октобра 2015. године запослена је у ЈКП „Београдске електране“ на пословима помоћника директора Тима за корпоративни развој, које је обављала до 2018. године када је именована на функцију извршног директора за снабдевање топлотном енергијом. Средином 2019. године, именована је на функцију извршног директора за економско-финансијске послове.

Говори енглески језик.