Izvršna direktorka za ekonomsko-finansijske poslove Dragana Jovanović