Izvršna direktorka za ekonomsko-finansijske poslove Dragana Jovanović

Rođena je 27. aprila 1985. godine u Kruševcu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu – smer finansijski menadžment.

U 2013. godini stekla je zvanje ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Profesionalnu karijeru započela je 2009. godine u Poreskoj upravi, Filijali Voždovac. Od 2010. godine do 2015. godine bila je zaposlena u Službi za internu reviziju Grada Beograda na poslovima interne revizije direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta Grada Beograda i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd.

Od oktobra 2015. godine zaposlena je u JKP „Beogradske elektrane“ na poslovima pomoćnika direktora Tima za korporativni razvoj, koje je obavljala do 2018. godine kada je imenovana na funkciju izvršnog direktora za snabdevanje toplotnom energijom. Sredinom 2019. godine, imenovana je na funkciju izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove.

Govori engleski jezik.