Програм пословања, Ребалaнс Програма пословања и Извештаји о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2019. годину

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2019. годину (први део документа)

Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2019. годину (други део документа)

Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2019. годину

Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2019. годину

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за период 01.01.2019.-31.03.2019. године

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за период 01.01.2019 – 31.06.2019.

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за период 01.01.2019 – 31.09.2019.

Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 01.01.2019. – 31.12.2019.