Toplana „Konjarnik“

Toplana „Konjarnik“

Toplana „Konjarnik“ je puštena u rad 1976. godine. Tada su izgrađena dva kotla instalisane snage po 58 MW, a kasnije još jedan od 116 MW. Ukupna instalisana snaga Toplane „Konjarnik“ je 232 MW. Kotlovi kao primarno gorivo koriste prirodni gas, a alternativno mazut. Za sopstvene potrebe ugrađeni su i parni kotlovi kapaciteta 2 x 10 t/h pare.