Целокупан систем даљинског грејања спреман за хладни наступајући талас, све екипе за хитне интервенције у сталној приправности

Београд, четвртак, 24. јануар 2019. – Целокупан систем даљинског грејања Јавног комуналног предузећа „Београдске електране“ у потпуности је спреман за неповољне наступајуће временске прилике, а све теренске и екипе за хитне интервенције у сталној су приправности и спремне су да у најкраћем могућем року реагују како би евентуални, непредвиђени недостаци и поремећаји били отклоњени у максимално кратком временском периоду.

Свих 38 топлотних извора (14 великих извора – топлана и 24 блоковске котларнице), као и три екстерна топлотна извора, од којих ЈКП „Београдске електране“ преузимају топлотну енергију, стабилно функционишу у двадесетчетворочасовном режиму испоруке топлотне енергије потрошачима и снабдевени су довољним количинама свих врста енергената.

Подсећамо, непрекидно, дведесетчетворочасовно грејање потрошача поново је успостављено 18. јануара 2019, од када су спољашње, вечерње и ноћне температуре испод нуле и трајаће све док буду трајали неповољни временски услови. Од почетка грејне сезоне до данас, двадесетчетворочасовна испорука топлотне енергије трајала је 46 дана и ноћи.