Celokupan sistem daljinskog grejanja spreman za hladni nastupajući talas, sve ekipe za hitne intervencije u stalnoj pripravnosti

Beograd, četvrtak, 24. januar 2019. – Celokupan sistem daljinskog grejanja Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“ u potpunosti je spreman za nepovoljne nastupajuće vremenske prilike, a sve terenske i ekipe za hitne intervencije u stalnoj su pripravnosti i spremne su da u najkraćem mogućem roku reaguju kako bi eventualni, nepredviđeni nedostaci i poremećaji bili otklonjeni u maksimalno kratkom vremenskom periodu.

Svih 38 toplotnih izvora (14 velikih izvora – toplana i 24 blokovske kotlarnice), kao i tri eksterna toplotna izvora, od kojih JKP „Beogradske elektrane“ preuzimaju toplotnu energiju, stabilno funkcionišu u dvadesetčetvoročasovnom režimu isporuke toplotne energije potrošačima i snabdeveni su dovoljnim količinama svih vrsta energenata.

Podsećamo, neprekidno, dvedesetčetvoročasovno grejanje potrošača ponovo je uspostavljeno 18. januara 2019, od kada su spoljašnje, večernje i noćne temperature ispod nule i trajaće sve dok budu trajali nepovoljni vremenski uslovi. Od početka grejne sezone do danas, dvadesetčetvoročasovna isporuka toplotne energije trajala je 46 dana i noći.