Otklonjen poremećaj u radu toplane „Novi Beograd“

Beograd, sreda, 12. decembar 2018.  (update 14h) - Poremećaj u radu toplane „Novi Beograd“ je otklonjen, a svim potrošačima isporčuje se toplotna energija prema propisanom i zadatom režimu rada.

Prethodno je zbog manjeg kvara na elektrorazvodnom postrojenju toplana „Novi Beograd“ radila smanjenim kapacitetom što se u prepodnevnim satima odražavalo na umanjeni kvalitet grejanja kod potrošača.
Inače, tokom noći nije bilo prekida u isporuci toplotne energije potrošačima.