Demanti na tvrdnje pojedinih medija da je deo potrošača u delu centra grada u subotu, 24. novembra 2018., bio bez grejanja zbog izgradnje „Beograda na vodi“

Beograd, 30. novembar 2018. – Pojedini mediji objavili su informaciju da se u subotu, 24. novembra 2018. godine, kako je navedeno, „desetine hiljada ljudi smrzavalo u većem delu centra grada zbog kvara do kojeg je došlo usled izvođenja radova na gradilištu Beograda na vodi“, a što je neistina.

Istina je da su delovi centralne gradske zone bili bez grejanja u subotu, 24. novembra 2018. godine, od 09.00 časova do 22.00 časa (kada je bio i završen grejni dan) zbog kvara na delu magistralnog toplovoda (M6) na grejnom području toplane „Novi Beograd“ iz kojeg se snabdevaju potrošači u pomenutom delu grada, a koji se desio u toplovodnoj komori u Savskoj ulici. Činjenica je da se toplovodna komora u kojoj je bio kvar na delu magistralnog toplovoda uopšte ne nalazi u zoni gradilišta „Beograda na vodi“, niti je taj magistralni toplovod uopšte fizički povezan niti sa jednim objektom u „Beogradu na vodi“. Nepobitna istina je da se kvar dogodio zbog velikog broja čestih termičkih naprezanja magistralnog toplovoda, što je uobičajna pojava u termotehnici, i da na njemu nije došlo do kvara zbog radova u okviru izgradnje objekata u sklopu projekta „Beograd na vodi“. Takođe, činjenica je i da su terenske ekipe za hitne intervencije radile više od 12 sati bez prekida kako bi u najkraćem roku popravile ovaj kvar, a da bi potrošači dobili grejanje u nedelju, 25. novembra 2018. godine, u 07.00 časova, kada i svi potrošači JKP „Beogradske elektrane“. Takođe, činjenica je i da su potrošači i mediji o ovom kvaru obavešteni pre isključenja potrošača, a ne post-festum.

Inače, radovi su obavljeni u subotu, 24. novembra, kada je spoljašnja temperatura vazduha bila viša od 10 stepeni Celzijusa da bi se izbegla veća havarija u narednim danima kada je prognozirana niska spoljašnja temperatura vazduha, koja zahteva 24.-o časovnu isporuku toplotne energije potrošačima i kada bi posledice prekida isporuke toplotne energije po njih bile veće i neprijatnije.

JKP „Beogradske elektrane“ će i ubuduće u najpovoljnijim trenucima po potrošače otklanjati sve kvarove da bi sprečile veće posledice, jer je zadovoljstvo korisnika na prvom mestu.