Топлана „Медаковић“

Топлана „Медаковић“

Топлана „Медаковић“ пуштена је у рад 1974. године. Тренутни капацитет топлане је 50 MW уз један парни котао капацитета 10 t/h паре, који служи за сопствене потребе топлане, а лети за припрему санитарне потрошне топле воде. Котлови као примарно гориво користе природни гас, а алтернативно мазут.