Isporuka toplotne energije je dvadesetčetvoročasovna, zbog niske spoljne temperature vazduha

Beograd, utorak, 20. novembar 2018. – Svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ su u funkciji, bez sistemskih poremećaja. Potrošačima se toplotna energija isporučuje dvadesetčetvoročasovno, zbog niske spoljne temperature vazduha.

Pojedinačne reklamacije na kvalitet grejanja prijavljuju se Dispečerskom centru – Službi za prijem reklamacija na broj telefona 011 2093-011, dok se curenje vode iz instalacija prijavljuje na broj telefona 011 2093-100.