„Београдске електране“ домаћин Генералне скупштине HOLISDER пројекта Европске уније

Београд, 18. октобар 2018 – Јавно комунално предузеће „Београдске електране“ је, од 16. до 18. октобра 2018. године, домаћин Генералне скупштине HOLISDER пројекта који финансира Европска унија кроз програм HORIZON 2020. На одржаној седници Генералне скупштине представљен је овај значајан програм који финансира развојне и истраживачке пројекте у којима учествују правна лица из земаља чланица ЕУ и Србије. Присутнима су се обратили Зоран Спасеновски, директор Дирекције за развој и инвестиције „Београдских електрана“, Бојан Богдановић и Радмило Савић, вође пројекта у име „Београдских електрана“, као и Андер Ромеро, координатор пројекта.

„Београдске електране“ су тренутно ангажоване на три пројекта које финансира Европска унија, а за чију реализацију су одобрена средства у износу од више од 400.000 евра. Циљеви пројекта су првенствено окренути ка потребама потрошача, као и рационалном коришћењу енергије.

У оквиру Пројекта HORIZON 2020, „Београдске електране“ су ангажоване на пројекту „MOEEBIUS“, чији је циљ развијање алата и метода за смањење разлике између планиране и реализоване потрошње енергије у зградама и блоковима зграда, алата за унапређено одржавање и слично.

Пилот локација обухвата више објеката у насељу „Степа Степановић“ (седам стамбених објеката, вртић и школу), пословну зграду предузећа на локацији топлане „Нови Београд“ и основну школу на Новом Београду. Преостале две су Лондон – Велика Британија и Мафра у Португалу. Конзорцијум чини 15 партнера међу којима су истраживачки институти, предузећа и универзитети из 10 земаља.

Други пројекат који је данас и презентован је „HOLISDER“ и представља наставак и унапређење пројекта MOEEBIUS. Реализује се на истој пилот локацији у трајању од 36 месеци уз учешћче 13 партнера из 9 земаља Европске уније, међу којима је и Србија.

Трећи пројекат је „RELaTED“ и односи се на нова решења у области даљинског грејања и хлађења коришћењем нискотемпературних мрежа или извора топлотне енергије. Трајање пројекта је 45 месеци уз учешће 15 партнера из 8 земаља.

Пратећи актуелне ЕУ трендове из области енергетике, „Београдске електране“ су биле члан конзорцијума у реализацији два трогодишња пројекта из претходног оквирног програма Европске комисије „FP7“ који је трајао од 2007. до 2014. године. Тема првог пројекта „BECA“ била је примене савремених информационо-комуникационих технологија за остваривање уштеда енергије код корисника даљинског грејања. Други пројекат, SMARTSPACES је обрађивао сличну проблематику – могућности уштеде енергије у јавним зградама.

„Београдске електране“ више од две деценије улажу напоре за повећање енергетске ефикасности система, смањење негативног утицаја сагоревања енергената на животну средину уз побољшање квалитета услуге са циљем повећања задовољства корисника.