„Beogradske elektrane“ domaćin Generalne skupštine HOLISDER projekta Evropske unije

Beograd, 18. oktobar 2018 – Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“ je, od 16. do 18. oktobra 2018. godine, domaćin Generalne skupštine HOLISDER projekta koji finansira Evropska unija kroz program HORIZON 2020. Na održanoj sednici Generalne skupštine predstavljen je ovaj značajan program koji finansira razvojne i istraživačke projekte u kojima učestvuju pravna lica iz zemalja članica EU i Srbije. Prisutnima su se obratili Zoran Spasenovski, direktor Direkcije za razvoj i investicije „Beogradskih elektrana“, Bojan Bogdanović i Radmilo Savić, vođe projekta u ime „Beogradskih elektrana“, kao i Ander Romero, koordinator projekta.

„Beogradske elektrane“ su trenutno angažovane na tri projekta koje finansira Evropska unija, a za čiju realizaciju su odobrena sredstva u iznosu od više od 400.000 evra. Ciljevi projekta su prvenstveno okrenuti ka potrebama potrošača, kao i racionalnom korišćenju energije.

U okviru Projekta HORIZON 2020, „Beogradske elektrane“ su angažovane na projektu „MOEEBIUS“, čiji je cilj razvijanje alata i metoda za smanjenje razlike između planirane i realizovane potrošnje energije u zgradama i blokovima zgrada, alata za unapređeno održavanje i slično.

Pilot lokacija obuhvata više objekata u naselju „Stepa Stepanović“ (sedam stambenih objekata, vrtić i školu), poslovnu zgradu preduzeća na lokaciji toplane „Novi Beograd“ i osnovnu školu na Novom Beogradu. Preostale dve su London – Velika Britanija i Mafra u Portugalu. Konzorcijum čini 15 partnera među kojima su istraživački instituti, preduzeća i univerziteti iz 10 zemalja.

Drugi projekat koji je danas i prezentovan je „HOLISDER“ i predstavlja nastavak i unapređenje projekta MOEEBIUS. Realizuje se na istoj pilot lokaciji u trajanju od 36 meseci uz učešćče 13 partnera iz 9 zemalja Evropske unije, među kojima je i Srbija.

Treći projekat je „RELaTED“ i odnosi se na nova rešenja u oblasti daljinskog grejanja i hlađenja korišćenjem niskotemperaturnih mreža ili izvora toplotne energije. Trajanje projekta je 45 meseci uz učešće 15 partnera iz 8 zemalja.

Prateći aktuelne EU trendove iz oblasti energetike, „Beogradske elektrane“ su bile član konzorcijuma u realizaciji dva trogodišnja projekta iz prethodnog okvirnog programa Evropske komisije „FP7“ koji je trajao od 2007. do 2014. godine. Tema prvog projekta „BECA“ bila je primene savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija za ostvarivanje ušteda energije kod korisnika daljinskog grejanja. Drugi projekat, SMARTSPACES je obrađivao sličnu problematiku – mogućnosti uštede energije u javnim zgradama.

„Beogradske elektrane“ više od dve decenije ulažu napore za povećanje energetske efikasnosti sistema, smanjenje negativnog uticaja sagorevanja energenata na životnu sredinu uz poboljšanje kvaliteta usluge sa ciljem povećanja zadovoljstva korisnika.