Изградња препумпне станице у Блоку 38 због гашења локалног загађивача

Београд, 16. октобар 2018. – У циљу заштите животне средине и обезбеђивања поузданије испоруке топлотне енергије корисницима из насеља Горњи град у Земуну, „Београдске електране” приводе крају пројекат гашења котларнице у насељу Сава Ковачевића.

Тај топлотни извор као погонско гориво користи мазут и представља значајног локалног загађивача. У оквиру прве фазе пројекта већ је завршена изградња топловода од грејног подручја топлане „Нови Београд” до дистрибутивне мреже котларнице у горњем Земуну. Поред тога, у току је модернизација свих предајних станица, а преостало је да буду изграђене препумпне станице у новобеоградским блоковима 38 и 28, као и да буде обављена реконструкција и модернизација те котларнице. Реконструкцијом је предвиђена уградња препумпне станице и замена дотрајалих топлотних извора котловима укупне инсталисане снаге од 6 MW (мегавата). У летњем периоду ти топлотни извори ће снабдевати кориснике топлотном енергијом за припрему потрошне топле воде, а као погонско гориво користиће еколошки прихватљивији енергент.

Изградња препумпне станице у Блоку 38 прва је у низу преосталих радова у оквиру пројекта гашења котларнице у насељу Сава Ковачевића. Радови на изградњи тог објекта почињу данас, 16. октобра 2018. године и очекује се да ће бити завршени до 30. септембра 2019. године. Ови радови неће угрозити снабдевање потрошача топлотном енергијом у грејној сезони.

Сви радови „Београдских електрана“ биће обављани у координацији са ЈКП „Зеленило Београд“, тако да ће станари Блока 38, осим еколошких и енергетских унапређења, добити и потпуно уређене међублоковске зелене површине. По завршетку радова „Београдских електрана” „Зеленило” ће санирати игралиште са новим реквизитима за дечју игру, као и пешачке стазе. Такође изградиће нову теретану на отвореном и кутак за одмор, обновити травњаке укупне површине од око 3.000 квадратних метара и посадити велики број садница декоративног дрвећа и украсног шибља.