Prekid isporuke toplotne energije u režimu toplih funkcionalnih proba

Petak, 05. oktobar 2018. - Zbog visoke spoljne temperature vazduha treutno nema isporuke toplotne energije potrošačima u režimu toplih funkcionalnih proba.