Kratkotrajan prekid isporuke potrošne tople vode korisnicima sa grejnog područja toplane „Borča“

Beograd, 23. juli 2018 – Zbog radova JKP „Vodovod i kanalizacija“ na području naselja Borča, potrošači s grejnog područja toplane „Borča“ neće imati isporuku potrošne tople vode u utorak, 24. jul, u periodu od 07.00 do 18.00 časova.