Sistem daljinskog grejanja u potpunosti spreman za ledeni talas

Beograd, subota, 24. februar 2018 – Sistem daljinskog grejanja Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“ u potpunosti je spreman za proizvodnju, distribuciju i isporuku toplotne energije svojim korisnicima i pri izuzetno niskim spoljnim temperaturama vazduha, koje su najavljene za naredni period.

Kao što je i uobičajeno, snabdevanje potrošača toplotnom energijom tokom ledenih dana odvijaće se kontinualno, odnosno svih 24 sata dnevno. „Beogradske elektrane“ neprekidno prate vremenske uslove (prognozirane i ostvarene) i na osnovu toga pravovremeno određuju temperaturske režime rada sistema daljinskog grejanja, tako da će za više od 310.000 stanova u Beogradu biti obezbeđeno kvalitetno grejanje.

Za celokupnu grejnu sezonu, kao i za predstojeći talas izuzetno hladnog vazduha, obezbeđene su potrebne količine svih energenata koje su neophodne za proizvodnju toplotne energije. Takođe, sve stručne službe i terenske ekipe preduzeća u stalnoj su pripravnosti.